Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-19

INEA SA

Wierzbowa 84

62-081 Wysogotowo

NIP: 7791002618

www.inea.pl

Osoba kontaktowa:

Karina Blejwas

tel:

e-mail: karina.blejwas@fiber1.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z17/291788

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na dostawy betonowych studni kablowych i ich elementów na potrzeby realizowanych przez Grupę INEA projektów budowlanych w roku 2019.

W załączeniu (Załącznik nr 1) znajdziecie Państwo informacje dotyczące szacowanego wolumenu zakupowego.

Harmonogram postępowania:

- 1 etap: złożenie przez Dostawców wstępnej oferty do 14.01.2019,

- 2 etap: aukcja elektroniczna 25.01.2019 na platformie zakupowej dla 6 Dostawców z najlepszą ofertą,

- finał: wybór 3 najlepszych Dostawców studni.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całej oferty w przypadku, gdy dostarczona próbka zostanie negatywnie zaopiniowana przez Działy Techniczne i nie zostanie dopuszczona do budowy sieci.

1. Oferta cenowa:

a. Proszę o podanie cen jednostkowych w walucie PLN. Ceny powinny być niezmienne przez rok 2019. Cena powinna uwzględniać:

- transport,

- opakowanie,

- ubezpieczenie w trakcie transportu.

c. Ceny powinny zostać uzupełnione w formularzu dostępnym na platformie zakupowej, w ramach tego zapytania ofertowego.

2. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

a. Warunkiem dopuszczenia oferty do kolejnego etapu jest zgodność produktów z aktualnymi wytycznymi i normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej w tym w zakresie obrotu towarami, ochrony środowiska, BHP i ppoż. W związku z powyższym proszę o dołączenie do Państwa oferty kart katalogowych do oferowanych produktów.

3. Warunki dostaw

a. Dostawy towarów w ramach projektów będą realizowane przez Dostawcę bezpośrednio do naszych Podwykonawców na terenie Polski lub magazynu w Wysogotowie.

4. Wystawiający Zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków handlowych (w tym cen, warunków płatności, terminów dostaw) w kolejnym etapie postępowania ofertowego. Ilości podane w prognozie mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Dawid Stasik m. 780 225 568, dawid.stasik@fiber1.pl

Karina Blejwas m.732 462 225, karina.blejwas@fiber1.pl

Z poważaniem,

Dział Zakupów

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Studnia SK-1 (z dnem) 1 szt. - Czytaj
2. Studnia SKR-1, 1-elementowa 1 szt. - Czytaj
3. Studnia SKR-1, 2-elementowa, A15 1 szt. - Czytaj
4. Studnia SKR-1, 2-elementowa, B125 1 szt. - Czytaj
5. Studnia SKR-1, 4-elementowa, A15 (bez dna) 1 szt. - Czytaj
6. Studnia SKR-1, 4-elementowa, B125 (bez dna) 1 szt. - Czytaj
7. Studnia SKR-2, A15 1 szt. - Czytaj
8. Dno do studni SKR-1 1 szt. - Czytaj
9. Elementy studni SKR-1 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa betonowych studni kablowych i ich elementów dla Grupy INEA w roku 2019"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...